PT-licens

PT-licens

Publisert: 04.01.2021 KL. 10:15
Av: pteducation

Det kan vara förvirrande att förstå skillnaden mellan en PT-licens, en certifiering, legitimation, ackreditering, diplom och ett intyg för en personlig tränare. Vi förstår även att det är svårt att jämföra utbildningar när det finns så många olika begrepp att hålla koll på. Den goda nyheten är att vi i denna artikel kommer reda ut detta så att du vet precis vad som gäller.

Viktigast av allt är att du som vill utbilda dig till PT blir trygg i alla termer så att du kan välja den utbildning som passar dig och dina behov bäst.

Visste du till exempel att det inte finns en “officiell PT-licens”? Eller att du numera måste ha en FRISK-licens för att arbeta på nästan alla stora gym i Sverige (bl.a. SATS, Actic, Puls & Träning och Fitness 24 Seven)? Visste du att det endast är ett fåtal skolor som ger dig denna?

Följ med när vi går igenom alla titlar, benämningar och berättar vad som är viktigast att tänka på när du väljer en utbildning till personlig tränare.

Efter att ha gått en PT-utbildning på Axelsons PT Education får du tre PT-licenser och kan direkt börja jobba som Licensierad Personlig Tränare. Du har med andra ord all dokumentation och kunskap du behöver, och har dessutom utbildats på en av Nordens bästa PT utbildningar som under 60 års tid byggt relationer med såväl gym som PT-studios både i Sverige och internationellt.

Vad är en PT-licens och vem får ge ut en sådan?Vad är en PT-licens och vem får ge ut en sådan?

En PT-licens är ett bevis att du har gått en PT utbildning. Ordet “licens”, “licenserad” och “PT- licens” är tillskillnad från “legitimering” och “yrkeslegitimation” ingen skyddad yrkestitel (vi berättar mer om legitimering längre ner). Det betyder att alla utbildningar kan ge ut en egen PT- licens och i teorin kan du starta en egen PT-utbildning idag och ge ut dina egna PT-licenser.

Tillskillnad från vad många tror finns det med andra ord inte någon “officiell PT-licens”. Vidare ger de PT-licenser som finns idag inget speciellt tillstånd att utöva yrket och berättigar inte dig att genomföra behandlingar och liknande. Utan en PT-licens är bara ett bevis på att du har avslutat en utbildning och fått en licens från den skola du gått på.

Vi ska dock redan här flika in att det numera finns en oberoende svensk PT-licens (FRISK- licensen) som vi kommer berätta om strax. Innan vi gör det låt oss berätta mer om skolans licens.

Problemet: Skillnad på PT-licens och PT-licens

I och med att PT-licensen bara är ett bevis på att du gått klart en utbildning blir det viktigt vart du går utbildningen. Går du till exempel en utbildning hos oss får du en PT-licens från Axelsons PT Education. Väljer du en annan skola får du en PT-licens från X, Y eller Z.

Spelar det någon roll vem som ger mig licensen? 

Ja! Kvalitén på skolan, skolans varumärke och rykte i branschen blir en viktig faktor när du väljer vart du går din utbildning. För kom ihåg att en PT-licens blir indirekt kopplad till skolan du gått på. Oavsett om du i framtiden kommer vara anställd eller driva eget kan framtida arbetsgivare och kunder vilja veta att du har rätt kompetens och tittar ofta vart du gått din utbildning och vem som har licenserat dig. Vissa gym kräver t.ex att skolan du gått på har rätt ackrediteringar eller har delgivits delegerad licensieringsrätt från oberoende organisationer.

Det är alltså skillnad mellan en PT-licens och en PT-licens. Frågan blir hur du som letar efter en PT utbildning att gå ska veta vilken utbildning du ska välja.

Vad du ska tänka på

Vad du jag tänka på när du väljer en PT utbildning?

Vi utgår ifrån att alla skolor och alla utbildningar tycker att de själva är det bästa alternativet för

dig som vill utbilda dig till PT. Givetvis vet du att PT Education är bäst? ! Det finns däremot en risk att skolornas egen bedömning inte är helt objektiv då det är lite som att både vara deltagare och domare i samma tävling! Därför kan det vara klokt att försöka hitta oberoende omdömen, helst inifrån branschen.

Oberoende kvalitetssäkring av en PT utbildning

Oberoende kvalitetssäkring

Träningsbranschen har länge saknat en oberoende, gemensam struktur och kvalitetssäkring kring utbildningen av personliga tränare. Som du förstår vid det här laget kan alla skolor ge ut egna licenser och som om det inte vore nog finns andra begrepp som diplom, certifieringar, intyg och andra begrepp och titlar som rör till allt och gör valet ännu svårare (vi kommer bena ut alla begrepp i texten allteftersom).

Som tur är finns det numera oberoende organisationer som ställer krav på olika utbildningar och kvalitetssäkrar att utbildningen håller en viss standard. Det låter dig som ska välja utbildning att veta att utbildningen håller rätt nivå. De två viktigaste kvalitetssäkringarna ges ut av två separata och oberoende organisationer:

  • Friskvårdsföretagen Almega - Ger ut FRISK-licensen som är en svensk, oberoende PT-licens som majoriteten av Sveriges stora gym kräver att du har ifall du vill arbeta hos dem.

  • Europe Active - Ger ut en “Certificate of Accreditation” som betyder att du (efter avklarad utbildning) kan bli godkänd och registrerad i EREPS som är EU-ländernas databas över godkända tränare.

Låt oss titta närmare på dessa två.

Tänk på att många utbildningar bara erbjuder en av dessa (ofta Europe Active certifieringen) vilket betyder att du inte kommer kunna få jobb på alla gym i Sverige. Välj därför en utbildning där du får båda.

FRISK-licensen

FRISK-licensen - Sveriges nya PT-licens

Vi på PT Education har välkomnat den relativt nya svenska PT-licensen från Friskvårdsföretagen Almega, även känd som FRISK-licensen med öppna armar. Äntligen finns det en oberoende svensk licens som säkerställer kvalitén och kunskapsnivån på både skolan och den personliga tränaren. Något som branschen har saknat och skrikit efter.

Den fungerar som så att Friskvårdsföretagen Almega ger ut licensieringsrätt till skolor som håller rätt standard och kvalité på sin utbildning. Om du pluggar på en av dessa skolor, klarar utbildningen och alla proven har du rätt till Friskvårdsföretagens licens för personliga tränare, FRISK-licensen. Den är även känd som som den oberoende svenska PT-licensen.

Friskvårdsföretagen Almega hjälper dig som ska välja en utbildning att lättare jämföra och hitta seriösa utbildningar. Den skyddar även kunderna från oseriösa personliga tränare och hjälper att höja branschstandarden på både utbildningar och personliga tränare. Du kan läsa mer om licensen och söka efter licenserade tränare i databasen på Friskvårdsföretagen Almegas hemsida: ptlicens.se.

Viktigt att komma ihåg är att den här licensen utgör numera grunden för dig som vill arbeta som PT i Sverige och det som gör den unik är att:


  • Licensen är oberoende från alla skolor och framtagen av en tredje part.
  • Tack vare att den är oberoende hjälper den dig att jämföra utbildningar på ett objektivt sätt. • Den säkerställer att utbildningen håller rätt kvalité.
  • Den säkerställer att du som PT har kunskapen som krävs när du är färdigutbildad.
  • Merparten av Sveriges stora gym kräver numera att du har den licensen.

Just den sista punkten vill vi lyfta fram lite extra. Det som gör FRISK-licensen unik är att majoriteten av landets mest populära och eftertraktade gymkjedjor kräver att du som PT har en FRISK-licens! Bland dessa hittar du kända namn som SATS, Actic, Puls & Träning och Fitness 24 Seven. Då licensen ännu bara är något år gammal läggs det löpande till fler gym på listan över gym som kräver att du har FRISK-licensen för att kvalificera till jobb hos dom.

Med andra ord är det här ett måste för dig som vill jobba som PT och vill bli tagen seriöst av andra branschaktörer i Sverige.

Europe Active ackreditering

Europe Active

Precis som Friskvårdsföretagen Almega kan en skola få sin utbildning godkänd av Europe Active som är en oberoende organisation inom EU. Europe Active har funnits längre än FRISK men ställer inte lika hårda krav som den svenska licensen.

Om du väljer en skola som har ackreditering och går klart utbildningen får du ett “certificate of accreditation”. Du kan då bli registrerad och sökbar i den europeiska databasen över personliga tränare även känd som EREPS (European Register of Exercise Professionals) när du är klar med utbildningen. Detta kan vara en fördel om du vill jobba utomlands, men har du gått en seriös utbildning kommer du även kunna jobba utomlands utan att vara del av registret.

Med tanke på att många stora gym i Sverige numera kräver att du har en FRISK-licens blir Europe Active certifikatet inte lika viktigt om du inte enbart planerar att jobba utomlands under hela din karriär. Se därför till att utbildningen du går även ger dig rätt till en FRISK-licens så att du kan vara säker på att du kan jobba överallt i Sverige!

PT certifiering, ackreditering, diplom och intyg

Diplom, intyg, ackreditering och certifiering

Hittills har du fått läsa om att en PT-licens ges ut av skolan där du utbildar dig, att FRISK-licensen är den viktigaste licensen att ha i Sverige och om Europe Active ackrediteringen. Men det finns en hel del andra begrepp som du kan stöta på när du läser om olika PT-utbildningar och de används lite olika beroende på vart du läser.

Det är med tanke på alla olika titlar, begrepp och beskrivningar kanske inte så konstigt att det därför råder en hel del förvirring bland personer som vill utbilda sig till PT. Det gör det även svårare att förstå vad som är viktigt att titta på när du väljer en utbildning till personlig tränare och det är det vi ska titta på här.

Diplom/Licens - Efter en avslutad utbildning kan du få ett diplom eller en licens som är ett papper som funkar som ett bevis på att du har klarat av utbildningen i fråga. En diplomerad PT är därmed i praktiken samma sak som en PT med en av skolornas egna PT-licenser.

Intyg - Ett intyg är precis som ett diplom ett bevis på att du har klarat av en utbildning.

Certifiering - Vissa utbildningar använder ordet certifiering/certifikat istället för diplom och licens men i praktiken är det ungefär samma sak, det vill säga ett bevis på att du har klarat av utbildningen.

Ackreditering - Precis som med certifiering kan du stöta på ordet ackreditering / ackrediterad istället för licenserad, även detta innebär att du är godkänd av skolan eller organisationen som ger ut ackrediteringen.

För att röra till det ännu mer kan ordet certifiering och ackreditering användas för att beskriva en utbildning och att själva utbildningen blivit godkänd av en utomstående organisation. T.ex är Axelsons PT Educations utbildning certifierad/ackrediterad d.v.s. godkänd av FRISK och Europe Active vilket gör dig som utbildar dig hos oss berättigad FRISK-licensen och Europe Active ackrediteringen.

Känns det fortfarande rörigt? Kom bara ihåg att : Det viktigaste är att du får en PT-licens från en välkänd skola och den nya FRISK-licensen. Om skolan är godkänd av Europe Active är även det en bonus. Diplom, intyg, certifiering och ackreditering är bara andra benämningar på samma sak.

Yrkeslegitimation - Titeln “legitimerad”

Många undrar om du blir legitimerad PT efter en PT-utbildning? Svaret gäller alla utbildningar och skolor och är Nej! Vi vill lyfta fram att du inte ska blanda ihop en yrkeslegitimation (legitimering) med en licens, certifikat eller ackreditering. Yrkeslegitimation är en skyddad yrkestitel som är reserverad för personer som arbetar inom vården. Faktum är att den som inte erhållit en legitimation från Socialstyrelsen inte är legitimerad och får därmed inte använda titeln. Om så görs ändå begår personen ett lagbrott och kan straffas med böter. Med andra ord finns det inget som heter legitimerad PT!

Axelsons PT Education

Axelsons PT Education - Allt du behöver och lite till

Vi började artikeln med att lyfta fram att det länge fanns en brist på en oberoende, gemensam struktur och kvalitetssäkring för PT-utbildningar i Sverige. Idag har vi som sagt både FRISK- och Europe Active-licenserna som är oberoende kvalitetssäkringar, något vi varmt välkomat.

Går du en utbildning hos oss får du både en FRISK-licens och en Europe Active-ackreditering, dessutom får du vår egen PT-licens. Axelsons är en skola som varit ledande och drivande inom friskvård i Sverige i snart 60 år. Det är ett varumärke många känner igen och skolan drivs i samma entreprenöriella pionjäranda som grundaren Hans Axelson blivit känd för. Visste du tillexempel att Hans grundade ett av Sveriges första gym 1964?

Med andra ord får du tre licenser från en skola som alla aktörer på marknaden känner till, som varit ledande inom friskvård i över ett halvt sekel och som fortsätter att driva och utveckla träningsbranschen vilket vår PT-utbildning 2.0 är ett exempel på.

Löpcoach eller Mental Tränare

I vår nya utbildning Lic. Personlig Tränare 2.0 inkluderar vi nu även en vidareutbildning som ger dig en unik spetskompetens. Du kan välja mellan att bli Löpcoach eller Mental Tränare. Löpcoach utbildningen ger dig en unik spetskompetens i en av de mest populäraste träningsformerna. Du fördjupar dig i löpning, löpteknik och lär dig löpspecifik programmering. Vill du istället utbilda dig till Mental Tränare kan du fördjupa dig i hur träning kan påverka psykisk ohälsa och hur du anpassar din träning efter personer som lider av denna typ av ohälsa.

Fler Vidareutbildningar

Vill du vidareutbilda dig finns det dessutom enorma möjligheter. Du kan t.ex utbilda dig till Licenserad Kostrådgivare, eller så kan du välja en av många andra utbildningar som erbjuds via Axelsons Institute som Axelsons PT Education är en del av.

Axelsons Institute som är Nordens äldsta och största skola inom friskvård. Du kan lätt komplettera din PT-utbildning med till exempel en massageutbildning eller en yogalärarutbildning!

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Förutom licenserna kan du även efter avslutad utbildning bli medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. Axelsons PT Educations utbildning till personlig tränare har nämligen länge varit godkänd av Kroppsterapeuternas yrkesförbund. Det blir ytterligare en kvalitétstämpel på vår utbildning och dina kunskaper från en oberoende och utomstående organisation. Du kan efter en avslutat utbildning ansöka om medlemskap där, vilket kan ses som ytterligare en kvalitetssäkring av dina kunskaper gentemot kunder som dessutom ger dig en rad andra förmåner.

Vi hoppas givetvis att du väljer oss och att vi får träffa dig under en av våra kommande utbildningsstarter i Stockholm, Göteborg eller Jönköping. Har du några frågor? Tveka inte på att höra av dig!

Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudanden, intressanta artiklar med tränings- och hälsotips samt nyheter i våra utbildningar.

EHFA
Utbildningen är godkänd av EuropeActive Standards (fd EHFA).
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund
Den här utbildningen är godkänd för medlemskap i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, branschens största förbund i Sverige. Se kroppsterapeuterna.se
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund
Axelsons PT Education är ackrediterad för den nationella PT-licensen Frisk. Läs mer på www.ptlicens.se