Kursbestämmelser och villkor

Anmälan

När du har valt den kurs/utbildning du vill anmäla dig till fyller du i bokningsformuläret på kursen/utbildningens sida på vår hemsida. Bekräftelse får du av oss via e-post, eller om sådan saknas, via brev. Om en teoretisk grundutbildning ingår i kursen/utbildningen ges tillgång till denna via mail 45 dagar innan kurs-/utbildningsstart. Kallelse till kurs/utbildning skickas ut senast två veckor före kurs-/utbildningsstart. Har du frågor kring din bokning kontaktar du enklast din kontaktperson på skolan (som tar kontakt med dig via mail kort efter din bokning), alternativt mailar [email protected] eller skriver till oss via chatten på www.pteducation.se. 

Under bokningsprocessen godkänner du dessa villkor.

Antagningskriterier

  • Fyllda 18 år.

Deltagare med särskilda behov ombeds kontakta skolan i god tid före kurs-/utbildningsstart. Se närvarokrav på respektive kurs/utbildningssida. Axelsons PT Education förbehåller sig rätten att stänga av elev som befinns olämplig för vald kurs/utbildning.

Kursmaterial

Kursmaterial, kurskompendier och förbrukningsmaterial ingår i priset. 

Inställd kurs

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/utbildningar senast 30 dagar innan kurs/utbildningsstart vid för lågt deltagarantal och reserverar oss för händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeure. Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag, eventuella påbörjade delar debiteras till fullo. Du kan även välja att ha kursavgiften innestående men kursavgiften skall då utnyttjas inom ett år. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd. All återbetalning sker inom en månad.

Ångerrätt

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan. Önskar du avboka din plats på kurs/utbildning ber vi dig kontakta oss skriftligen via mail [email protected] alternativt via chatten på www.pteducation.se. Ange datum för kursen samt dina personuppgifter. Du har då rätt att återfå hela kursavgiften.

Avbokning/ombokning

Med undantag för ångerrätten (som beskrivs ovan) är din bokning bindande. Dock upphör såväl ångerrätt som avbokningsrätt i samband med att den teoretiska grundkursen på vår studieplattform "Improve Educations” påbörjas. Om ingen teoretisk grundkurs påbörjats upphör ångerrätt samt av- och ombokningsrätt vid det första lärarledda tillfället på kursen/utbildningen. 

Om deltagare avbokar/ombokar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan dag för start av kurs/utbildning, tar vi ut en administrationsavgift:

• Vid avbokning/ombokning senast 30 dagar före kurs-/utbildningsstart en avgift på 10 % av kurs-/utbildningsavgiften.
• Vid avbokning/ombokning senare än 30 dagar före kurs-/utbildningsstart, men innan dag för start, debiteras hela kurs-/utbildningsavgiften.

Försäkring

Elever under utbildning hos Axelsons PT Education omfattas av en ansvars- och olycksfallsförsäkring som även gäller under obligatorisk praktik inom Sverige.

Ändringar

Axelsons PT Education förbehåller sig rätten utan förvarning till ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, tryckfel, samt ändringar av studieregler och skolpraktik.

Intyg, licens och betyg

Intyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs är uppfyllda och full betalning erlagts (vid delbetalning skickas intyg då samtliga krav för godkänd kurs är uppfyllda). Licens/betyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd utbildning är uppfyllda, och full betalning erlagts. Underlag för dessa arkiveras hos Axelsons PT Education i maximalt fem år efter avslutad kurs/utbildning. Om godkänt betyg ej uppnås på teoretisk examen kan omprov genomföras kostnadsfritt via studieportalen tidigast 24 timmar efter det senaste försöket. Om godkänt betyg ej uppnås på praktisk examen planeras omprov till självkostnadspris i samråd med skolan. 

Filmning, fotografering eller ljudinspelning

Filmning, fotografering eller ljudinspelning är ej tillåten utan tillstånd från skolan.

Övriga frågor 

Du är välkommen att vända dig till oss med eventuella övriga frågor genom att skriva till oss via chatten på hemsidan, ringa ‭08-545 459 00‬ eller skicka ett mail till [email protected].

Betalning

Vi erbjuder förmånliga betalningsalternativ, såsom faktura och delbetalning. Läs mer på respektive utbildnings-/kurssida på www,pteducation.se för detaljerad information. 

Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudanden, intressanta artiklar med tränings- och hälsotips samt nyheter i våra utbildningar.

EHFA
Utbildningen är godkänd av EuropeActive Standards (fd EHFA).
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund
Den här utbildningen är godkänd för medlemskap i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, branschens största förbund i Sverige. Se kroppsterapeuterna.se
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund
Axelsons PT Education är ackrediterad för den nationella PT-licensen Frisk. Läs mer på www.ptlicens.se