BMI - Body Mass Index

BMI - Body Mass Index

Publisert: 23.05.2021 KL. 06:40
Av: pteducation

Med BMI (Body Mass Index) kan vi ta reda på om en person är överviktig eller inte. Det här är ett system som används över hela världen. Genom att se på din längd och din vikt går det att få fram ett mått som sedan jämförs med en BMI-tabell där det finns olika nivåer.

Helt perfekt är inte BMI-systemet men om du till exempel lägger till ditt midjemått kan du faktiskt använda BMI på ett mycket effektivt sätt. Ditt BMI-värde kan då absolut ge en indikation om huruvida du väger för mycket eller för lite.

Här ska vi se lite närmre på vad BMI är, hur du räknar ut BMI och framför allt hur du kan tolka det BMI-värde du får.

Hur räknar du ut ditt BMI?

Idag kan du snabbt fylla i en BMI räknare online för att få ett BMI värde på mellan 18,5 till 40. Vill du räkna ut BMI själv utan särskild BMI kalkylator kan du göra det genom att dela din kroppsvikt i kg med din längd i meter i kvadrat.

BMI = kg/m2

Det här kommer att ge dig ett BMI värde som du sedan kan läsa av i en BMI tabell där det anges vilka värden som motsvarar vad. Såhär ser en standard BMI tabell ut:

BMI tabell

Under 18,5

 Underviktig

18,5-24,9

 Normalviktig

25-29,9

 Överviktig

30-34,9

 Fetma grad 1

35-39.9

 Fetma grad 2

Över 40

 Fetma grad 3

 

Det är viktigt att lägga till information om midjemått till detta. Om du ligger på gränsen för vad som kan anses vara ett hälsosamt BMI ska du mäta ditt midjemått. För kvinnor är det 80 cm som ses som standard och som inte bör överskridas. För män är det 94 cm. Däremot brukar man säga att det finns en ökad hälsorisk när midjemåttet är 102 cm för män och 88 för kvinnor. Vill du mäta ditt midjemått gör du det med ett måttband som du placerar på överkanten av höftbenet och rund magen.

Är BMI en absolut sanning?

Du har säkert hört folk som kritiserar Body Mass Index som något som inte alls speglar verkligheten. Det här är inte helt fel. Saken är ju den att en stor muskelmassa kan göra att du väger mer och att det då inte handlar om övervikt som är skadlig för dig.

Andra saker som BMI inte kommer att ta hänsyn till är:

 • Om du är man eller kvinna
 • Hur gammal du är
 • Om du är vältränad eller inte
 • Hur fettet är fördelat över din kropp
 • Vilken del av din vikt som är muskler

En annan faktor som BMI inte tar med är längden på en person. En person som är 190 cm kommer naturligt ofta att ha en bredare midja än någon som är 160 cm.

Vi får alltså inse att BMI är en indikation och något som kan vara bra att ta en titt på då du har misstankar om att du är överviktig. Men det går inte att använda BMI utan att se på helheten och ponera vad det är som gör att du har den vikt du har. Det är med andra ord ett redskap som ger en del av en större bild.

När bör du oroas av ditt BMI?

Innan du börjar räkna BMI är det inte så dumt att förstå vad som kan vara anledning till att bli orolig av BMI-värdet och vad som inte är det. Till att börja med ska du ta en titt på fördelningen av fett på din kropp och särskilt på hur det ser ut med bukfettet.

Bukfett

Det är inte bra att ha mycket fett omkring magen. Det är detta som kallas för bukfett. Om du har mer fett omkring dina höfter är det inte lika oroväckande. Men om vi ser att du har ett högt BMI-värde samt en god ansamling av fett över buken så är det helt klart en varningssignal.

Faktum är att du även med ett normalt BMI men mycket bukfett bör se över din livsstil och kroppsform. Här kan du inte räkna med att det normala BMI-värdet är samma sak som att du inte löper risk för sjukdomar till följd av för hög kroppsvikt. En stor ansamling bukfett är något du bör ta på allvar oavsett vad ditt BMI är.

Jämn fettfördelning

När du har en jämn fettfördelning över kroppen är ett högre BMI mindre oroande. Det betyder inte att du kan fortsätta vara överviktig och bortse från att du har för mycket fett på kroppen. Men här är det inte samma fara som då det finns en stor ansamling av fett över buken.

Då du är vältränad

Det är också viktigt att förstå att den som tränar mycket inte har samma risk för att bli sjuk på grund av övervikt. Om du är vältränad men med ett högt BMI så behöver det inte vara en varningssignal. Det betyder inte att du löper högre risk för att bli sjuk än den som har ett lägre BMI.

Muskler väger också

Vi får inte glömma bort att muskler väger. Om du har ett högt BMI på grund av att du är vältränad med stor muskelmassa finns det heller ingen anledning till att se ditt BMI-värde som anledning till oro.

BMI ska läsas av med tanke på ålder och kön

En annan sak som vi måste ta upp är att du inte kan läsa av en BMI tabell på samma sätt för alla. Gränsvärden för BMI kommer till exempel att vara lite annorlunda beroende på hur gammal du är. Värden för övervikt såväl som fetma kommer att ligga lite högre för den som fyllt 50 år än vad de gör för yngre personer.

Barn har också andra gränsvärden så du måste säkra dig om att läsa av rätt BMI tabell för kvinna, barn eller man. Och så är det förstås viktigt att tänka på att det blir missvisande till exempel om du är väldigt vältränad med väl tilltagen muskelmassa.

Vad är risken om du har högt eller lågt BMI?

Om det visar sig att du har ett högt BMI och du samtidigt har ett för stort midjemått och inte kan skylla detta på träning så finns det vissa risker med detta. För mycket kroppsfett drar med sig risk för flera olika sjukdomar.

Du riskerar att drabbas av:

 • Högt blodtryck
 • Diabetes typ 2
 • Hjärtsjukdomar
 • Kärlsjukdomar
 • Långsammare läkning vid sjukdom
 • Nedsatt immunförsvar

Idag vet vi att den som är överviktig löper större risk för att bli allvarligt sjuk av virussjukdomar. Dessutom har det konstaterats att ett BMI över 40 är samma sak som tio gånger större risk att dö i förtid.

Högt BMI, det vill säga övervikt, kan även leda till:

 • Ökad risk för artros
 • Ökad risk för vissa typer av cancer
 • Fertilitetsproblem

Lågt BMI är heller inte utan risker. Den som inte har tillräckligt med kroppsfett och muskelmassa kan få problem med sömnen, magen och kan förstås också uppleva att det är svårt att fokusera och prestera i vardagen. Dessutom kan det vara så att ett lågt BMI är synonymt med dålig sårläkning, ständiga infektioner, anemi och yrsel.

Vad kan du göra om du har ett högt eller lågt BMI?

För det första ska du utreda varför du har det BMI som du har. Du behöver ju inte uppleva någon panik av ett högre BMI då du vet att du tränar mycket och har en väl tilltagen muskelmassa.

Men om du inser att ditt BMI faktiskt signalerar att du är i riskzonen för farliga sjukdomar är det dags att göra något åt saken. Till att börja med är det förstås viktigt att se över din kost. Du kanske behöver gå till en dietist eller kostrådgivare för att lära dig mer om hur du ska äta för att hålla en vikt som är bra för din hälsa.

Utöver detta är det också viktigt att se på livsstil. Det handlar inte bara om att träna för att bygga muskler och bränna fett.

Fundera lite på saker som:

 • Hur det ser ut med din sömn.
 • Om du har ett socialt liv som du trivs med.
 • Om du har hobbies och andra fritidsaktiviteter.
 • Om du rör på dig som en del av din vardag.

Sedan är träning givetvis ett bra sätt för dig att bättra på din hälsa och på köpet ditt Body Mass Index. Genom att införa förändringar i ditt liv kan du gå ner eller upp i vikt. Och även om du till sist inte kommer att ha ett BMI som räknas som normalt så kan du känna dig lugn då du vet att din livsstil är sådan att den ändå främjar din hälsa.

pt utbildning

Vill du lära dig mer?

Missa då inte våra andra artiklar där du kan läsa allt från träning och hälsa till kost och välmående. Vill du däremot ta dina kunskaper till en helt annat nivå kan du göra som många andra och gå vår PT utbildning. På den får du lära dig mer om BMI på djupet men även väldigt mycket mer om hälsa och tränings såklart. Du kan efter utbildningen jobba som PT över hela världen och många väljer att läsa vår utbildning för sin egen skull. Kunskapen har du med dig hela livet och hälsa, träning och friskvård är något som alla borde prioritera livet ut. Läs mer om vår PT utbildning och investera i dig själv.

Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudanden, intressanta artiklar med tränings- och hälsotips samt nyheter i våra utbildningar.

EHFA
Utbildningen är godkänd av EuropeActive Standards (fd EHFA).
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund
Den här utbildningen är godkänd för medlemskap i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, branschens största förbund i Sverige. Se kroppsterapeuterna.se
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund
Axelsons PT Education är ackrediterad för den nationella PT-licensen Frisk. Läs mer på www.ptlicens.se